Adatvédelmi kérdőív

FIGULA PINCÉSZET - ADATKEZELÉSI KÉRDŐÍV

 

A Figula Pincészet Kft az adatkezelési szabályzata alapján az alábbi alapelvek figyelembevételével kezeli az érintettek adatait:

  1. A Figula Pincészet Kft az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).
  2. A Figula Pincészet Kft a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség).
  3. A Figula Pincészet Kft az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően a vállalkozás nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.
  4. A Figula Pincészet Kft adatkezelése pontos és naprakész, adatkezelőként minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság).
  5. A Figula Pincészet Kft a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság).
  6. A Figula Pincészet Kft megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg).
  7. A Figula Pincészet Kft felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság).

Kérjük, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen észrevételét juttassa el hozzánk, akár névvel, akár anonim módon, postai vagy elektronikus úton. Amennyiben név és kapcsolattartási cím megadásával fordul hozzánk, úgy észrevételére válaszolunk.

Észrevétel: ............................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................ ...............................................................................................................................

 

Kelt: ............................, 20.. .....................................................

 

Figula Pincészet Kft.

8230, Balatonfüred, Siske utca 44/B

www.figula.hu

 

Kövessen minketA közösségi médiában

Értesüljön elsőként legfrissebb híreinkről, eseményeinkről, akcióinkról!